Behandling af stress og stress-relaterede smerter

Hvad er stress?

Stress er en tilstand, som du kan rammes af en eller flere gange i løbet af livet enten som et kort eller længerevarende forløb. Det er derfor vigtigt at slå fast, at stress ikke er en sygdom, men en belastningstilstand.

Denne belastningstilstand kan derimod medføre sygdomme. Stress på kortvarig basis gør det dog muligt for mennesket at handle rationelt og hensigtsmæssigt i ekstreme og pressede situationer.

Du kender det måske fra arbejdsmarkedet, eksamensperioden eller i parforholdet. Her er stress forårsaget af en bestemt årsag og vil gå over igen. Det siges, at stress har en gavnlig effekt for kroppen den første time, hvorefter virkningen ophører. Har du stress over en længerevarende periode, er det sundhedsskadeligt og kan på sigt medføre depression.

 

Stress er et vidt begreb

Hvad der er stressende for dig er måske ikke stressende for en anden. Derfor er det ikke altid de samme ting, der giver stress. Det handler om indstillingen og personligheden hos den enkelte. I den forbindelse er krav kontra ressource vigtigt. Hvis der skal arbejdes efter højere krav, end ressourcerne er til, vil folk reagere forskelligt.

Nogle vil knokle løs, mens andre vil have den indstilling, at det bliver gjort så godt, som det nu er muligt. Måden, hvorpå en opgave håndteres eller en besked modtages på, er væsentlig. Føler du dig stresset i disse situationer? Og hvorfor?

 

Kropslige uroligheder er symptomer på stress

Der findes både adfærdsmæssige og fysiske symptomer på stress, og det er vigtigt, at du holder øje med begge dele. Her ses en oversigt over nogle af de hyppigste adfærdsmæssige og fysiske symptomer på stress:

Adfærdsmæssige symptomer:

  • Kritisk og irritabel
  • Manglende overblik
  • Manglende engagement
  • Øget brug af stimulanser

Fysiske symptomer:

  • Appetitløs
  • Hjertebanken
  • Nedsat lyst til sex
  • Hovedpine
  • Svimmelhed

Det er vigtigt at understrege, at dette blot er nogle symptomer og ikke en facitliste. Hvis du oplever kropslige uroligheder eller adfærdsmæssig forandring, er det vigtigt at søge en forklaring.

Hvorfor oplever du denne forandring? Her kan du bestille en tid hos din læge som første skridt. At du har kortvarigt stress medfølger ikke sygdomme, hvis der igen kan oprettes en balance.

 

Kortvarig stress er brugbart

Det siges, at stress er effektivt den første time. Derfor er kortvarigt stress også gavnligt for dig og dine handlinger. Føler du dig presset og stresset til en eksamen eller i din forberedelse til noget, skal du derfor ikke gå i panik. Som følge af kortisol og adrenalin gør kortvarigt stress dig i stand til at præstere.

Eksempelvis, når du skal læse til eksamen eller holde et oplæg foran mange mennesker. Det forbedrer din præstationsevne. Så længe tingenes tilstand bliver mere stabil og mindre ressourcekrævende, kan denne form for stress bruges positivt. Derfor kalder man det positivt stress.

 

Længerevarende stress

Længerevarende stress er den form for stress, der kan få negative konsekvenser. Følgerne heraf kan være sygdomme som depression, hjerte-kar-sygdomme, blodpropper, allergi og diabetes.

Depression er den sygdom, som forekommer hyppigst. Længerevarende stress kan blandt andet give sygdomme, fordi kroppen frigiver en stor mængde af adrenalin og kortisol. Kortisol bekæmper blandt andet infektioner, og på kort sigt gør kortisol og adrenalin dig i stand til at præstere. For meget adrenalin og kortisol på længere sigt er dog skadeligt. Blandt andet fordi at blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, og immunforsvaret svækkes.

Derfor er det værd at spørge dig selv, om du har følt dig stresset over en længere periode. Er det tilfældet, kan du henvende dig til mig, og jeg vil hjælpe med behandling af stress gennem øget kropslig forståelse.

 

Behandling af stress

Stress kan behandles på mange forskellige måder. Det kan foregå både ved coaching, samtaleterapi og kropslig behandling. Min behandling af stress foregår ved kropslig behandling. Jeg snakker med mine klienter om, hvordan de har det, og hvad de føler, og jeg behandler dem individuelt derefter. Kroppen reagerer på stress og bliver spændt på visse områder. Disse områder løsner jeg, samtidig med at jeg giver patienten en forståelse af de kropslige uroligheder. Denne behandling af stress har til formål at sikre, at klienten lytter til sin krop i stressede situationer.

 

Uro i kroppen fortæller dig, at du skal slappe af

Oftest har kroppen ikke lyst til at gøre, hvad der skal gøres i stressede situationer. Her er det vigtigt at lytte til det urolige i kroppen og de spændinger, der opstår. Hvis du kender din krop og ved, hvorfor uroen og spændinger forekommer, kan det være med til at holde dig sund og rask og være stressforebyggende.

Min behandling af stress kan forhåbentligt være med til at give dig en forståelse af kroppens reaktion, og hvordan du skal forholde dig hertil.

 

Hvordan foregår min behandling af stress?

Jeg behandler mine klienter individuelt for stress. Derfor er det også vigtigt for mig at høre deres historie og baggrund. Det giver mig en forudsætning for en bedre og mere effektiv behandling.

Behandling af stress har ikke en facitliste. Hvad der er stressende for en, er ikke nødvendigvis stressende for en anden. Derfor er min behandling også i høj grad en vej til selvhjælp, så mine klienter er bevidste om de kropslige uroligheder i stressede perioder. På den måde kan de lytte til kroppen, hvis stress skulle opstå. Jeg behandler blandt andet med pulserende massagetekniker, dybe tryk, åndedrætsøvelser og zoneterapi for at løsne spændinger i kroppen, som stress har medført.

 

Hvordan har min behandling af stress effekt?

Selvom min behandling af stress gerne skulle hjælpe dig i fremtiden, har den også en kortsigtet virkning. Ved at løsne op for spændinger og de kropslige uroligheder, som opstår som følge af stress, sikrer jeg bedre blodgennemstrømning og udtømning af affaldsstoffer. Det betyder, at du bedre kan slappe af, og at yderligere smerter ikke forekommer. Det giver kroppen mulighed for at hele og restituere og derved hjælpe dig af med stress.